Dokumenti

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV BK
Naziv pružaoca medijske usluge Radiotelevizija BK TELECOM d.o.o., Beograd
Broj dozvole K360
Datum 13. jul 2017.
Matični broj 06974040
PIB 100000872
Sedište i adresa pravnog lica Terazije 28, Beograd
Telefon 011/4141 050,
Faks 011/4141 051
Elektronska pošta info@bktelecom.rs
Veb sajt www.bktelecom.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ljubica Vukotić
Glavni i odgovorni urednik Nebojša Mirković
Vlasnička struktura PMU 1. BK Tesla Holding Limited, Kipar-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 13. jul 2017. — 13. jul 2025.