KAŽI A

Informacije o zdravlju su svuda dostupne, ali teško proverljive.

U želji da pomognu sebi, ljudi često mešaju savete lekara i informacije sa neproverenih izvora.

Iskusni lekari, farmaceuti, kozmetičari i drugi stručnjaci iz oblasti medicine, pričaće o zdravlju na interesantan i ljudima dostupan način, dajući proverene, stručne i važne savete za održavanje duha i tela.

Namera nam je da domaću javnost upoznamo i sa svetskim dostignućima objavljenim na međunarodnim kongresima zdravlja.

Želimo da rečnikom prosečnog gledaoca objasnimo komplikovane medicinske i stručne termine i olakšamo razumevanje njihovih potencijalnih dijagnoza.