Kontakt

Radio-televizija BK TELECOM d.o.o.
Ul: Terazije 28 III sprat

11000 Beograd, opština Stari grad
Republika Srbija

Telefon +381 11 4141-050
fax + 381 11 4141-051

E-Mail: info@bktelecom.rs
press@bktelecom.rs (redakcija i služba za odnose sa javnošću)