O nama


BK Telekom je jedna od najmlađih televizija na ovim prostorima. Privatna, komercijalna, žanrovski orijentisana kao televizija opšteg tipa, uređivački samostalna.
BK Telekom je počela sa radom 5. decembra 1994. sa motom “Simbol dobre televizije”. Prva emisija emitovana na našem programu zvala se “Mala srpska čitanka”. Žanrovski orijentisana kao televizija opšteg tipa, BK Telekom je oko svog programa okupila raznoliku publiku kojoj, pre svega, nudi profesionalnost, brzinu, tačnost, učtivost, kompetentnost, prestižni dizajn… Poverenje smo zadobili pomoću dvadesetčetvoročasovnog kanala kulture, pri čemu mislimo na kulturu govora, dijaloga, od kulture kadra i vizuelne kulture do kulture ponašanja. BK Telekom je na prostorima SRJ prva televizija koja je osmislila koncept kulturne televizije, prvi smo stavili kockicu na mikrofon, prvi smo uveli profesiju stiliste, prva smo televizija koja je direktno prenosila Svetosavsku akademiju i Božićnu liturgiju…

BK Telekom je posedovala vrhunsku TV tehnologiju, savremeno opremljen prostor, četiri TV studija, više režija i podrežija, reportažna kola, SNG vozilo, satelitske veze, mobilne ENG ekipe, sigurne veze…

U svom postojanju, BK Telekom su vodili obrazovani, sposobni, kreativni menadžment timovi. Zahvaljujući menadžment timu uspeli smo da sačuvamo i obnovimo sve produkcione resurse preduzeća, od kojih je najbitniji ljudski resurs, koji BK Telekom u svojoj internoj kulturi neguje kroz aktivnosti internog PR i uvođenjem novih stilova rukovođenja.

Signalom je bilo pokriveno je 90% populacije što čini više od 90% teritorijalne pokrivenosti. Naš program reemitovalo niz lokalnih televizijskih stanica, tako da u određenim vremenskim intervalima program BK Telekoma prati skoro 90% populacije. Ovlašćene istraživačke agencije dale su BK Televiziji atribute televizije koja je najperspektivnija i koja diktira standarde na ovim prostorima. Programski sadržaji nalaze se na samom vrhu skale kvaliteta.

Od početka, program BK Televizije je sačinjen tako da su okosnicu predstavljale emisije informativnog karaktera, kratke TV forme, TV dueli, autorska ostvarenja u oblasti dokumentarnog i programa kulture, sport i birane serije i TV filmovi.

U borbu sa konkurencijom ulazimo otvoreno, uvodeći taktičke promene: emisija Hugo je prvi interaktivni šou viđen na ovim prostorima, porodična serija anglosaksonskog govornog područja, precizno definisan filmski termin, informativni program, koji zadovoljava tržišne potrebe, najskuplja struktura programskog sadržaja – proizvodnja igranog programa, humorističkog i dokumentarnog sadržaja, šou programi za decu, putopisi i autorska ostvarenja.