STRATEGIJSKI CILJEVI POSLOVANJA

Ciljevima se operacionalizuje definisana misija organizacije u njenim ključnim oblastima upravljanja, rastom i razvojem.

Cilj BK Telecom-a je zauzimanje vodećeg mesta na tržištu elektronskih medija, maksimalna komercializacija koja privlači, kako široki auditorijum gledalaca, tako i veliki broj klijenata kojima se pružaju sve vrste marketing usuga.

Strateški cljevi, kao razvojni ciljevi, označavaju strategijsku poziciju koja je orijentacija RTV BK Telecom-a u dužem vremenskom periodu

Suština svih ciljeva i planiranja za naredni period je optimizacija svih troškova, marketinška orijentacija i kao posledica toga, ostvarenje maksimalnog profitnog poslovanja.